Inlay & Onlay

Khi mặt nhai của những răng sau cần phải phục hồi, sự lựa chọn tốt nhất là inlay hoặc onlay sứ. Inlay, Onlay được gọi là phục hồi gián tiếp.

Chọn lựa giữa Inlay và Onlay

Chúng ta sẽ chọn giữa 2 phương pháp tùy thuộc vào mức độ tổn thương của mô răng. Inlay phù hợp những tổn thương rãnh trên bề mặt răng giống như trám răng. Trong khi Onlay thì bao phủ 1 hay nhiều múi răng.

Cả hai phương pháp này đều được phục hình chính xác tại Labo. Do đó chúng ta cần ít nhất 2 lần hẹn để hoàn tất.

inlay

INLAY, ONLAY

 Bình luận

Bài viết xem thêm