Răng giả cố định các loại

Răng giả cố định các loại: Mão, Cầu Răng Sứ Kim Loại, Toàn Sứ, Sứ Quý Kim Loại.

Răng Giả Cố Định là các loại răng giả được gắn cố định vào miệng - hàm người mang. Mão Răng (crown, chụp răng,...) là gì? Khi một cái răng bị nứt, hoặc có miếng trám lớn bị cũ đi, hoặc bị sâu răng nặng, thì nha sĩ có thể đề nghị việc chụp răng, tức là đặt mão răng.

Việc chụp răng củng cố và bảo vệ cơ cấu răng còn lại và có thể làm cho nụ cười đẹp hơn. Có một số loại mão răng khác nhau, bao gồm: mão sứ, mão hỗn hợp giữa sứ và kim loại và mão kim loại.

Việc chụp răng đòi hỏi phải đến nha sĩ ít nhất là hai lần. Trước hết, nha sĩ sẽ:
- Cạo ra phần bị sâu và mài răng để có hình dạng như ý muốn.

- Lấy dấu răng để làm mẫu khuôn.

- Ðúc và lắp đặt vào miệng một cái mão tạm thời bằng plastic hoặc kim loại.

Vào lần khám sau đó, nha sĩ sẽ  lấy mão tạm thời ra để đặt và điều chỉnh mão vĩnh viễn. Sau đó gắn mão vĩnh viễn vào đúng vị trí.

* Mão vĩnh viễn ở đây có thể là một trong các loại sau : mão nhựa, kim loại phủ nhựa, kim loại, quý kim, sứ kim loại, sứ quý kim, toàn sứ....

Cầu Răng Là Gì?

Mất răng là một trong các sự cố gây ảnh hưởng nhiều nhất đến sức khỏe răng miệng và diện mạo. Khi một hoặc nhiều răng bị mất, các răng còn lại có thể bị dịch chuyển sang vị trí khác. Ðiều này có thể dẫn đến vấn đề về khớp cắn, mất thêm răng, sâu răng và bệnh về lợi.

Khi bạn bị mất răng, nha sĩ có thể đề nghị đặt cầu răng.

Cầu răng là một hoặc nhiều răng giả được mắc giữ ở đúng vị trí bởi một hoặc nhiều mão chụp răng ở hai bên.

Trước hết, nha sĩ chuẩn bị chụp răng ở hai bên chỗ bị mất răng rồi lấy dấu răng cho vùng răng đó.

Ðặt một cầu răng tạm thời.

Vào lần khám sau đó, nha sĩ sẽ đặt, điều chỉnh và gắn cầu răng cố định.

Cầu răng vĩnh viễn ở đây có thể là một trong các loại cầu răng sau: cầu răng nhựa, cầu răng kim loại phủ nhựa, cầu răng kim loại, cầu răng quý kim, cầu răng sứ kim loại, cầu răng sứ quý kim, cầu răng toàn sứ....


Bình luận

Bài viết xem thêm